Kampanje digital markedsplan

Hvorfor lykkes noen bedre med digital markedsføring?

Målinger viser at så langt tilbake som i 2013 fikk 78% av småbedriftene 25% av sin nye kunder via sosiale medier. Dette understreker viktigheten av de digitale kanaler og hvilken kraft som ligger i digital markedsføring.

Facebook annonsering

Facebook har tilrettelagt for effektiv annonsering på Facebook og Instagram, og det er utviklet gode og brukervennlige verktøy for distribusjon, måling og rapportering.

Det finnes dog noen elementer man bør iaktta og sette seg inn i for å sikre størst mulig suksess med annonseringen.

Vil du vite mer?

Digital markedsføring

Digital markedsføring øker, og i dagens samfunn er mobiltelefonen verktøyet de aller fleste bruker for å være på nett flere ganger om dagen. Netthandelen øker og så mye som 60% av alle kjøpsreiser og beslutning om kjøp er gjennomført før forbrukeren velger å snakke med leverandør eller selger av produktet. Dette sier mye om hvor viktig det er å være digitalt tilgjengelig og ikke digitalt minst synlig med sin virksomhet med tanke på konkurransen i respektive markeder.

Skal man så hive seg rett ut i dette, eller kan det være smart med en gjennomtenkt prosess? Svaret er at man med en gjennomtenkt strategi og god plan for gjennomføring som grunnlag, vil oppnå bedre resultater.

Strategi

En digital markedsstrategi sier noe hvorfor man gjør dette, til hvem henvender vi oss, og hvordan gjør vi det? Dette gir grunnlag for å lage innhold til neste steg som er markedsplanen for annonseringen.

Digital infrastruktur

Bedriftens digitale infrastruktur må være tilpasset og optimalisert for digitale markedsaktiviteter. Visste du at nærmere 90% av julehandel på nett vil skje fra mobilen versus pc i 2018?

Er dine nettsider klargjort for å bli lest på mobil, eller er din nettside optimalisert for Google? Er sidene tilpasset kommunikasjon med Facebook? Dette er kritiske elementer som må være på plass for å oppnå gode resultater.

Innhold i annonsering

Innhold i kampanjene krever kreativitet, erfaring og kunnskap innenfor markedsføring. Hvem er målgruppen og hva blir resultatet for kunden ved kjøp av din tjeneste eller produkt? Bruk tid på målgruppen og sørg for at innhold i kampanjer er tilpasset målgruppens behov og ønsker.

Tid

Det må investeres i tid for kunne skape suksess og nå målsettinger. Digitale kampanjer må utvikles til å være en løpende prosess med gode rutiner. Derfor bør dette være en fast del av bedriftens rutiner for markedsføring.