For å skape et best mulig resultat for en annonsekampanje må innholdet ha relevans for målgruppen. Hvordan presenterer vi resultatet som målgruppen vil oppnå ved å kjøpe deres produkt eller tjeneste?
Innhold og relevans for målgruppen

Etter at man i strategiprosessen har bestemt seg for hva som er ønsket målsetning med kampanjen handler strategiprosessens neste trinn om å gjøre en analyse av målgruppene.
Kundene eller målgruppene er ikke opptatt av deg eller dine produkter og tjenester, men sine egne ønsker og behov. Tenk på dette når innholdet skal utformes; hva vil målgruppene like å se eller høre med tanke på sitt behov? Fellesnevneren er at kundene må oppleve innholdet i kampanjene som relevant.

Innholdet som sagt være brukersentrert, men også autentisk og ærlig. Skap et skape et bilde av å gjøre det ordinære ekstraordinært. Kommer det godt nok frem i kampanjen hvilket resultat kunden vil oppnå ved å kjøpe ditt produkt eller tjeneste?

Hjelp til profesjonelt utarbeidet innhold?
Ta kontakt med oss her.

Annonsering i sosiale medierProvis tilbyr tjenester som ivaretar våre kunders investering i digital annonsering. Vårt arbeid skal bidra til at våre kunders kampanjer blir godt synlige og oppnår gode resultater.Les mer!
StrategiUten en plan har du planlagt for fiasko!
Strategiprosessen handler om å sette ord på hva man vil oppnå, altså hva skal resultatet av kampanjen bli? Hvem vil vi nå og hvordan gjør vi det?
Les mer!
NettsiderProvis produserer nettsider basert på moderne design i WordPress som plattform. Nettsider på WordPress oppnår gode søkeresultater i Google når de er satt opp riktig (SEO) og har Googlesmart innhold.Les mer!
Produksjon og distribusjonProvis produserer annonsekampanjer for digital distribusjon. Våre primære arbeidsoppgaver er å utforme salgsutløsende og merkevarebyggende kampanjer til bruk på sosiale medier.Les mer!